เทศบาลตำบลกุดบากร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage