ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก

นายประยูร หันประดิษฐ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 20/2562 โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ชื่อถนนบริเวณทางเชื่อมทางแยกในเขตเทศบาลฯ จำนวน 30 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 21/2562 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางลูกรัง ซอยแยกจากถนนลูกรังบ้านกุดบาก บ้านกุดแฮด (ซอยรวมใจนานายเยือง แปลงเกษตรกรรม) ชุมชน 3 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 22/2562 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง ซอยสกุลพรหม 2 ชุมชน 6 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 18/2562 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณคันดินบึงสิม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายชื่อซอย ชื่อถนนบริเวณทางเชื่อมทางแยกในเขตเทศบาล ขนาด 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 30 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูทั้งหมด

ปลัดเทศบาล

ประยูร หันประดิษฐ์

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 88,666

ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,843

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง