ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก

นายประยูร หันประดิษฐ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลงที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2561 (ค่าจัดเตรียมสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง (ค่าจ้างเหมาบริการค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ค่าจัดหาชุดผู้เข้าร่วมขบวนแห่พร้อมเครื่องประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูทั้งหมด

ปลัดเทศบาล

ประยูร หันประดิษฐ์

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 74,122

ผู้เข้าชมปีนี้ : 21,850

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,803

ผู้เข้าชมวันนี้ : 129

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง