นายกเทศมนตรี

เสฎฐวุฒิ ดาบโสมศรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการฯ จำนวน 3 โครงการประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลกุดบาก ดูทั้งหมด

ปลัดเทศบาล

ประยูร หันประดิษฐ์

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 54,918

ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,646

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1,141

ผู้เข้าชมวันนี้ : 45

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง