ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก

นายประยูร หันประดิษฐ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายกระดับพื้นสะพาน คสล.ลำห้วยอีด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ คลองส่งน้ำ เขตเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการฯ จำนวน 3 โครงการประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ฯ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม พาสเจอร์ไรส์ ตรานมโรงเรียนฯ ศพด. เทศบาลตำบลกุดบากประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 13/2561 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณข้างถนนเจริญราษฎร์ ถนนรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 14/2561 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดท่อเดียว (Box Culvert) ข้ามร่องน้ำกุดสะอู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูทั้งหมด

ปลัดเทศบาล

ประยูร หันประดิษฐ์

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 59,748

ผู้เข้าชมปีนี้ : 7,476

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1,461

ผู้เข้าชมวันนี้ : 47

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง