ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก

นายประยูร หันประดิษฐ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 04/2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนาถึงห้าแยก พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 05/2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในศูนย์ประสานงานชุมชนที่ 3 พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องแจ้งกำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนาถึงห้าแยกประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนาถึงห้าแยก พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในศูนย์ประสานงานชุมชนที่ 3 ดูทั้งหมด

ปลัดเทศบาล

ประยูร หันประดิษฐ์

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 83,552

ผู้เข้าชมปีนี้ : 31,280

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,499

ผู้เข้าชมวันนี้ : 125

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง