ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก

นายประยูร หันประดิษฐ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ 215/2561) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูทั้งหมด

ปลัดเทศบาล

ประยูร หันประดิษฐ์

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 66,881

ผู้เข้าชมปีนี้ : 14,609

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1,391

ผู้เข้าชมวันนี้ : 23

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง